top of page

 

 

Privacy verklaring 

my-beloved gevestigd aan Sadatsingel 91, 6716 GB in Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.my-beloved.nl My-beloved | Sadatsingel 91 | 6716 GB Ede | 0649862226 | 0628530642

Persoonsgegevens die wij verwerken

my-beloved verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via my-belovedshop@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

my-beloved verwerkt de volgende persoonsgegevens

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- e-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Wij verzamelen deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 

- om Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- voor Het afhandelen van jouw betaling  

- voor het Verzenden van onze nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming

my-beloved neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van my-beloved) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

my-beloved bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor de van persoonsgegevens, dit in verband met de fiscale bewaarplicht. 

Delen van persoonsgegevens met derden

my-beloved verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

my-beloved gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

My-beloved bewaart de volgende cookies:

naam cookie                                                                                Doel                                                                                                  duur 

svSession                                                                                            Creëert activiteiten en BI                                                                     permanent 

hs                                                                                                        Beveiliging                                                                                             sessie

incap_ses¢{Proxy-ID}_¢{site-ID}                                                       Beveiliging                                                                                             sessie

incap_visid¢{proxy-id}_¢{site-ID}                                                    Beveiliging                                                                                             sessie

nlbi_{ID}                                                                                           Beveiliging                                                                                             sessie

xsrf-token                                                                                         Beveiliging                                                                                             blijvende cookie 

smSession                                                                                         identificeren van site bezoekers                                                            blijvende cookie 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door my-beloved en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar my-belovedshop@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . my-beloved wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De website van My-beloved is onderdeel van wix.com. wix.com voorziet ons in een online platform met de mogelijkheid om onze producten en diensten online te verkopen. jouw gegevens worden via wix.com opgeslagen. Zij verzamelen jouw gegevens op beveiligde servers en achter een firewall.  

 

my-beloved neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op  via my-belovedshop@hotmail.com

bottom of page