top of page
nieuwe knop hoop.png

We willen jou graag bemoedigen met de kostbare, rake teksten uit Gods Woord. We hebben het zo hard nodig om Gods Woord elke dag tot ons te nemen! Het lezen van de Bijbel brengt ons dichtbij de Vader, helpt ons Hem steeds meer te leren kennen, wijst ons de weg, geeft ons houvast en vreugde en helpt ons de goede strijd van het geloof te strijden. 

bottom of page